Beslist versie 2 instellen


Om aan de eisen van Beslist te voldoen hebben wij de Beslist feed uitgebreid met nieuwe functies. Dit document legt uit hoe u de verbeterde feed instelt.

N.B. Het is niet noodzakelijk om alles te koppelen zoals aangegeven in punt 3 t/m 7, dit is alleen van belang indien u hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt.

1) Als eerste de standaard instellingen voor Beslist.
Via "Configuratie > Configuratie add-ons > Beslist feed" ziet u de instellingen terugkomen zoals aangegeven op de schermafbeelding.

a) Hier kunt u de Beslist trackingpixel ID invoeren.

b) Indien u standaard alle artikelen wilt laten tonen in de Beslist feed kunt u "alle artikelen standaard in de beslist feed tonen" op ja zetten. Hou er rekening mee dat de Beslist categorie altijd ingesteld moet worden bij de categorieen om de artikelen ook daadwerkelijk te tonen. Zie hiervoor punt 8.

2) Indien u niet standaard alle artikelen wilt laten tonen instellen, dan kunt u dit ook per artikel instellen door het desbetreffende artikel te wijzigen en vervolgens naar het tabje "Feeds" te gaan, hier staan dezelfde instelling als bij de globale add-on instellingen.

Artikel kenmerken", dit wordt voornamelijk gebruikt voor eigenschappen van artikelen welke niet aan te passen zijn en vast staan voor elk artikel.

3) Het is mogelijk om artikelopties en -kenmerken te koppelen aan Beslist velden. Dit doet u via de Artikel Opties en Artikel Kenmerken pagina die u kunt vinden onder 'Categorieën & Artikelen'.

a) Klik op de Wijzig knop naast een Artikeloptie.
b) Selecteer een Beslist attribuut uit het lijstje.
c) Klik nogmaals op de wijzig knop om het attribuut op te slaan.