PostNL Parcelware


addon

De add-on kunt u terugvinden onder 'Configuratie' > 'Configuratie add-ons' > 'PostNL Parcelware Desktop'.Hier kunt u instellen of u de web of desktop versie van PostNL parcelware gebruikt.
Dit heeft namelijk invloed op hoe de export wordt gegenereerd.

Vervolgens als u op 'Beheer' drukt bij 'Export maken' dan wordt u doorverwezen worden naar de volgende pagina:Hier kunt u de opbouw van het export bestand bepalen.
Als u vervolgens op 'Exporteren' drukt wordt het bestand gegenereerd en gedownload.
Deze kunt u importeren in het PostNL systeem.