Out of office instellen mail 2.0


Wanneer u op vakantie gaat of een dag niet beschikbaar bent voor het lezen van e-mail kunt u een Out of Office instellen zodat u klanten automatisch antwoord krijgen wanneer zij u een e-mail sturen. Hier geeft u bijvoorbeeld aan van wanneer tot wanneer u niet in de gelegenheid bent om te reageren op e-mail.

Hoe u dit instelt leg ik hieronder uit:

Log in op Shoptrader.Email:2222 met het E-mail 2.0 account wat u van Shoptrader support hebt ontvangen.

Klik op "Vacation messages"

Selecteer het e-mailadres waar het om gaat

Vul de vakantieboodschap in.

Geef aan van wanneer tot wanneer dit bericht als reply gestuurd dient te worden.

Klik op create om het geheel op te slaan en te activeren.