Eigen IP adres uitsluiten na Anonimiseer IP Google Analytics


Als u uw eigen ip-adres heeft uitgesloten bij Google Analytics kan het gebeuren dat nadat u "Anonimiseer IP adres voor Google Analytics" aan zet in de Backoffice onder: "Configuratie > Configuratie Algemeen > Zoekmachine" u wel weer uw eigen ip-adres ziet in Google Analytics.

Om dit te voorkomen voegt u een uitzondering toe op de eerste 3 octets.

Voorbeeld: Normaal filtert u alleen 62.225.129.64 echter nu wordt het laatste octet verborgen dus u dient u 62.225.129 uit te sluiten.