Gegevens exporteren


Om een uitdraai te maken van bijvoorbeeld uw klanten bestand of uw orders kunt u gebruik maken van de optie Gegevens Exporteren.

Ga naar: Tools > Gegevens exporteren

Kies vervolgens voor de desbetreffende gegevens welke u wenst uit te draaien.U krijgt dan een download te zien van een CSV bestand met daarin de aangegeven gegevens welke u wenst uit te draaien.