Afbeelding toevoegen artikel / categorie


Om een afbeelding toe te voegen aan uw categorie of artikel volgt u onderstaande stappen:

Ga naar Catalogus > Categorieën en artikelen

Open nu de categorie door op het potloodje achter de categorie te klikken.Ga naar het tabblad Afbeeldingen en voeg een afbeelding toe voor de categorie.Om ditzelfde te doen voor een artikel klikt u op het potloodje achter een artikel en gaat u naar het tabblad Afbeeldingen.

Voeg hier uw afbeeldingen toe voor uw artikel.

LET OP: Bij een categorie kan slecht 1 afbeelding toegevoegd worden. Bij artikelen kan dit tot 12 afbeeldingen, mocht meer nodig zijn neem dan contact op met support (vragen@shoptrader.nl of +31 (0) 206242439)