Orders verwijderen


Wanneer u een order wenst te verwijderen kunt u onderstaande stappen volgen:

Log in op de backoffice van de webwinkel

Ga naar Orders > Orders zodat u het orderoverzicht te zien krijgt

Vink vervolgens de order(s) aan welke u wenst te verwijderen

Klik in de popup aan de rechterkant van het scherm op het dropdownmenu

Selecteer Order(s) verwijderen

Klik op Actie uitvoeren