PDF Factuur / pakbon genereren


Om een PDF Factuur of Pakbon te genereren volgt u onderstaande stappen:

Log in op de Backoffice van uw webwinkel.

Ga naar Orders > Orders en selecteer de orders (d.m.v. het vinkje aan te vinken vóór de orders) waarvan u de facturen en/of pakbonnen wenst te genereren.

Klik in het popup menu aan de rechterkant op "PDF Facturen genereren" en vervolgens op Actie uitvoeren.

Dit zelfde voert u uit voor de pakbonnen maar i.p.v. "PDF facturen genereren" selecteert u "PDF pakbonnen genereren".