Aanpassen mobiele webwinkel uiterlijk


mobiel

Het is mogelijk om uw mobiele webwinkel uiterlijk apart van uw normale webwinkel uiterlijk aan te passen.
Dit doet u onder Website uiterlijk > Website uiterlijk > Mobiele webwinkel.

Hier kunt u zaken zoals het mobiele dropdownmenu qua kleur aanpassen en hoe de navigatie van het dropdownmenu werkt.
Tevens kunt u de kleuren van boxen aanpassen specifiek voor mobiel.